GOLD

Het Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) werkt samen met artsen, specialisten en officiële instanties wereldwijd om de ziekte COPD (Chronisch Obstructief Longlijden) onder de aandacht te brengen en om de preventie en behandeling van deze ziekte te verbeteren.

Het GOLD initiatief geeft richtlijnen uit voor de diagnose, behandeling en preventie van COPD.

De GOLD richtlijnen geven aan dat spirometrie van het allergrootste belang is in de diagnose van COPD.

GOLD Classificatie voor COPD - versie 2010

De experten van GOLD classifiëren COPD in 4 stadia:

Stadia

Karakteristieken

0: risico patiënt
Deze categorie werd ingevoerd in eerdere versies van GOLD, maar werd afgeschaft in GOLD2010

Normale Spirometrie
Chronische Symptomen (hoesten, sputum productie)

1: Mild COPD

FEV1/FVC < 70%
FEV1 > of gelijk aan 80% voorspelde waarden
Met of Zonder Chronische Symptomen (hoesten, sputum productie)

2: Matig COPD

FEV1/FVC < 70%
FEV1 tussen 50% en 80% voorspelde waarden
Met of Zonder Chronische Symptomen (hoesten, sputum productie)

3: Ernstig COPD

FEV1/FVC < 70%
FEV1 tussen 30% en 50% voorspelde waarden
Met of Zonder Chronische Symptomen (hoesten, sputum productie)

4: Zeer ernstig COPD

FEV1/FVC < 70%
FEV1 < 30% voorspelde waarden of FEV1 < 50% voorspeld en chronisch longfalen

{{horadnl}}

GOLD Classificatie voor COPD - versie 2013

In 2013 publiceerde het GOLD initiatief een nieuwe classificatie voor COPD ernst. Waar de oudere versies enkel longwaardes in rekening namen, neemt GOLD2013 ook ernst van symptomen en aantal exacerbaties in rekening. Naast de klassieke GOLD 1, 2, 3 en 4 classificatie, maakt GOLD 2013 ook een onderscheid tussen stadium A, B, C en D.

Symptoom ernst wordt beoordeeld met de mMRC schaal (modified Medical Research Council Dyspnea scale) of de CAT vragenlijst (COPD Assessment Test).

De nieuwe GOLD classificatie is als volgt:

GOLD klasse 4 C D >1 Exacerbatie geschiedenis
3
2 A B 1
1 0
mMRC 0-1
CAT <10
mMRC>1
CAT>9
Symptomen

De GOLD classificatie gebruikt risico factoren (GOLD 1 tot 4 en aantal exacerbaties) en ernst van de symptomen (mMRC of CAT schaal). In het geval dat beide risicofactoren in een andere categorie vallen wordt rekening gehouden met het hoogste risico (bv: GOLD 1 (GOLD A of B) met 2 COPD exacerbaties vorig jaar (GOLD C of D) valt in klasse GOLD C of GOLD D).

GOLD A en B zijn laag risico patiënten, GOLD C en D zijn hoog risico patiënten.

GOLD A en C hebben weinig symptomen, GOLD B en D hebben meer symptomen.

GOLD Therapie Richtlijnen

Het nieuwe GOLD 2013 behandelingsplan is gebaseerd op reductie van symptoms en reductie van risico's.

Rookstop is in alle gevallen aangewezen (zie curve van Fletcher hieronder).

patiënt groep eerste keuze behandeling alternatieve behandeling andere mogelijke behandelingen
SABA = kort-werkende beta2-agonist
SAAC = kort-werkende anticholinergicum
LABA =lang-werkende beta2-agonist
LAAC = lang-werkende anticholinergicum
ICS = Inhalatie corticosteroëden
PDE4I = phosphodiesterase-4 inhibitor
A indien noodzakelijk: SAAC
of
SABA
LAAC
of
LABA
of
SAAC + SABA
Theophylline
B LAAC
of
LABA
LAAC + LABA SABA en/of SAAC

Theophylline
C ICS + LAAC
of
LABA
LAAC + LABA
of
LAAC + PDE4I
of
LABA + PDE4I
SABA en/of SAAC

Theophylline
D ICS + LAAC
en/of
LABA
ICS + LABA + LAAC
of
ICS + LABA + PDE4I
of
LAAC + LABA
of
LAAC + PDE4I
carbocysteine

SABA en/of SAAC

Theophylline

Onderstaande grafiek toont de behandelingsrichtlijnen van GOLD2010 en is enkel ter illustratie:

gold therapy

De officiële richtlijnen kunnen gedownload worden van de GOLD website.

Curve van Fletcher

Veel patiënten denken ten onrechte dat het de moeite niet meer is om te stoppen met roken als er longschade is.

De curve van Fletcher toont duidelijk aan dat het zelfs in gevorderde gevallen de moeite loont om het roken op te geven.

fletcher-peto graph
de curve van Fletcher toont duidelijk de waarde van rookstop bij COPD
{{horadnl}}
Get it on Google Play

spiroconenct