Introductie

Op deze website trachten we U correcte informatie te geven over spirometrie en het belang van spirometrie in de diagnose en opvolging van respiratoire ziektes.

Spirometrie is een eenvoudige test waarmee de longfunctie wordt geëvalueerd. De test is ontzettend belangrijk want respiratoire aandoeningen zijn aan een belangrijke opmars bezig.
Spirometrie is de methode bij uitstek voor een vroege screening van astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: chronische bronchitis of emfyseem).

Op wereldvlak is COPD momenteel de 12de doodsoorzaak, in de Westerse landen kan dit zelfs oorzaak nummer 3 zijn. Men verwacht echter dat tegen 2020 COPD wereldwijd op nummer 2 zal staan.

In de VS sterft momenteel elke 4 minuten iemand aan de gevolgen van COPD.
Gelukkig kan COPD in de meeste gevallen eenvoudig voorkomen worden: 90% van alle COPD gevallen worden veroorzaakt door het roken van tabak.

evolution COPD
de evolutie van de mortaliteit van de belangrijkste chronische ziektes:
enkel de mortaliteit van COPD stijgt onrustwekkend

Het is belangrijk dat COPD zo vroeg mogelijk ontdekt wordt. De grafiek hieronder toont dat spirometrie de methode bij uitstek is om COPD vroeg op te sporen. Met een spirometrie kan men COPD 10 tot 15 jaar eerder aantonen vergeleken met symptomen, bloedgassen en radiografieën.

copd
de diagnose van COPD met verschillende methodes
groen: geen tekens zichtbaar, rood: zeer belangrijke veranderingen

Spirometrie is ook zeer belangrijk voor een diagnose van asthma en andere respiratoire aandoeningen en is een objectieve meting van de longfunctie.

Een daling van de parameters gemeten door spirometrie, is het eerste teken van een COPD.

Gezien het belang van respiratoire ziekten voor de volksgezondheid en de economie is het duidelijk dat spirometrie meer aandacht verdient.
Bovendien is het een simpele en goedkope test!

Get it on Google Play

spiroconenct