Astma

Astma is een van de vaakst voorkomende longziektes. Astma is een obstructief syndroom dat reversibel is.

Enkele cijfers over astma:

 • Astma komt vaker voor in ontwikkelde landen, koplopers zijn Australië, Nieuw -Zeeland en Canada, dan volgen Groot -Brittannië, Scandinavië, Nederland en België.
 • Naar schatting 1 op 20 volwassenen in onze streken lijdt aan astma
 • In ongeveer 15% van deze gevallen spreekt men van beroepsastma
 • Bij kinderen komt astma nog vaker voor: volgens sommige bronnen lijdt tot 25% van de kinderen tussen 2 en 6 jaar oud aan astma, dit cijfer daalt gelukkig met de leeftijd.
 • Ondanks de goede behandelingen vallen er nog steeds enkele honderden astmadoden per jaar in België en Nederland
 • Het aantal nieuwe astmapatiënten stijgt in ons land meer dan in andere landen, de luchtverontreiniging en het drukke verkeer met bijhorende uitstoot van stikstofidoxide is daar niet vreemd aan

Astma onderwerpen

 • GINA
  GINA - het Globale Initiatief voor Astma - beschrijft ook de rol van spirometrie in de diagnose en opvolging van astma
 • Astma Geschiedenis
  De symptomen van astma waren al gekend in het oude Egypte en het woord astma werd voor het eerst opgetekend in de Ilias van Homeros.
 • Beroemde Astmatici
  Astma is een vaak voorkomende ziekte. Ook beroemde mensen blijven niet gespaard van astma. We lijsten bekende personen met astma op.