COPYRIGHT

Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht.

De informatie en afbeeldingen op deze website mogen enkel gebruikt worden in onderstaande gevallen en mits een uitdrukkelijke referentie naar de website www.spirometrie.info:

  • Op slides voor educatieve doeleinden zonder winstoogmerk, mits toevoeging van een referentie naar www.spirometrie.info en indien deze niet gereproduceerd worden op een publiek toegankelijke website
  • In gedrukte educatieve cursussen zonder winstoogmerk, mits toevoeging van een referentie naar www.spirometrie.info en indien deze niet gereproduceerd worden op een publiek toegankelijke website

In alle andere gevallen is het niet toegestaan om de informatie en afbeeldingen op deze site te vermenigvuldigen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de auteur, zoals bijvoorbeeld in (maar niet gelimiteerd tot) de volgende gevallen:

  • Op publiek toegankelijke websites (inclusief deze van educatieve aard, websites zonder winstoogmerk, kopieën of slides van presentaties, zelfs indien er toestemming was voor het gebruik van de informatie in deze slides)
  • Voor commerciële doeleinden (zoals inclusie in software, websites, webcursussen, betalende handboeken en alle andere commerciële activiteiten)

Indien u de informatie en/of afbeeldingen van deze site wil gebruiken in de hierboven vernoemde gevallen of indien u twijfelt over de voorwaarden, of indien u vragen of opmerkingen heeft over deze website kan u ons contacteren op spirometrie at gmail punt com.

Gebruikers worden verondersteld kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze toe te passen, alvorens gebruik te maken van de website.