Veelgestelde Vragen over Spirometrie

Wat is een spirometrie?

Een spirometrie is een onderzoek om de werking van de longen kan na te gaan.

De test wordt gebruikt voor het stellen van diagnoses en voor de opvolging van ziektes.

Veel voorkomende problemen die men met een spirometrie kan aantonen of opvolgend zijn:

 • astma
 • COPD (chronische bronchitis, emfyseem)
 • restrictieve longziekten
 • mucoviscidose

Vanaf welke leeftijd kan men een spirometrie uitvoeren?

Een geoefend persoon kan een spirometrie afnemen bij kinderen vanaf 3 à 4 jaar oud. Voor minder ervaren testers wordt aangeraden om niet voor de leeftijd van 7-8 jaar te laten blazen.

Hoe lang duurt een spirometrie test?

De duur van het afnemen van een spirometrie test is sterk afhankelijk van de medewerking van de patiënt en de ervaring van de afnemer. In optimale omstandigheden duurt de test niet langer dan 5 minuten.

Is spirometrie terugbetaald?

Zowel in Nederland als in België is er een terugbetaling voorzien voor spirometrie uitgevoerd door de huisarts en door de specialist.

Wat zijn de indicaties voor een spirometrie?

Spirometrie zou minstens 1 keer moeten uitgevoerd worden bij alle (ex-)rokers, ouder dan 40 jaar.

Andere indicaties zijn:

 • indien de ziektetekens of voorgeschiedenis een longaandoening doen vermoeden
 • tekens van longschade op radiografie van de borstkas
 • lage zuurstofsaturatie
 • opvolgen van gekende longaandoeningen
 • opsporen van longziekte bij mensen die beroepsmatig in contact komen met bepaalde stoffen

Wat zijn de contra-indicaties voor een spirometrie?

Men voert best geen spirometrie uit in de de volgende gevallen:

 • hemoptysis (ophoesten van bloed)
 • pneumothorax (lucht tussen de longen en de borstkaswand)
 • hart- en vaataandoeningen zoals recent infarct, longembolie, aneurysma, onstabiele cardiovasculaire status
 • misselijkheid of braken
 • recente operatie aan borstkas, buik of oog

Doet een spirometrie pijn?

Een spirometrie doet zelden of nooit pijn. Sommige mensen ervaren snel voorbijgaande lichte hoofdpijn of pijn op de borst na de test.

Is spirometrie gevaarlijk?

Spirometrie is ongevaarlijk mits men voorzorgen neemt en niet laat blazen indien er een contra-indicatie aanwezig is.

Door het geforceerde manoeuvre kan soms duizeligheid, lichte hoofdpijn, borstpijn, hoestaanval of syncope (flauwvallen) optreden.

Een belangrijke complicatie is een bronchospasme of astma-aanval tijdens de test. Men merkt dit op als de opeenvolgende testen steeds lagere éénseconde-waardes en Tiffeneau indexen geven en er nooit reproduceerbaarheid wordt bereikt. Indien dit optreedt dient men de test te stoppen en de gepaste maatregelen nemen tegen de astma aanval.

Het voorkomen van dit fenomeen is een bewijs van de aanwezigheid van inspanningsastma.

inspanningsastma
De curves worden bij elke poging slechter: inspanningsastma
(de eeste test is de rode, dan de zwarte, dan de blauwe)

Andere complicaties zijn uitermate zeldzaam.

Wat is een normale longfunctie?

De longfunctie wordt bepaald aan de hand van verschillende longfunctieparameters. Deze worden vergeleken met "voorspelde waarden", berekend aan de hand van lengte gewicht, leeftijd, geslacht en ethnische afkomst.

Een normale longfunctie wil zeggen dat de parameters hoger liggen dan de berekende laaglimiet.

Mag men een spirometrie uitvoeren met een acute luchtweginfectie?

Een acute luchtweginfectie is in principe geen contra-indicatie tegen het uitvoeren van een spirometrie test, maar de acute infectie kan een invloed hebben op de resultaten. Het is dus zelden nuttig om te laten blazen in deze gevallen.

Wat is de normale longcapaciteit?

De longcapaciteit is de hoeveelheid lucht in de longen. Men maakt een onderscheid tussen de totale longcapaciteit (TLC - de totale hoeveelheid lucht in de longen) en de vitale capaciteit (VC - de hoeveelheid lucht in de longen die men kan uitblazen). Er blijft immers altijd wat lucht achter in de longen, zelfs als men volledig leeggeblazen is. Dit volume noemt men het residuele volume.

Beide waardes zijn afhankelijk van het profiel: lengte, leeftijd, geslacht, ethnische afkomst.

Een normale totale longcapaciteit ligt bij volwassen mensen rond de 6 tot 7 liter. Een normale vitale capaciteit is meestal ongeveer een liter tot 1,5 liter minder dan de TLC.