Veelgestelde Vragen over Spirometrie

Een spirometrie is een onderzoek om de werking van de longen kan na te gaan.

De test wordt gebruikt voor het stellen van diagnoses en voor de opvolging van ziektes.

Veel voorkomende problemen die men met een spirometrie kan aantonen of opvolgend zijn:

 • astma
 • COPD (chronische bronchitis, emfyseem)
 • restrictieve longziekten
 • mucoviscidose

Een geoefend persoon kan een spirometrie afnemen bij kinderen vanaf 3 à 4 jaar oud. Voor minder ervaren testers wordt aangeraden om niet voor de leeftijd van 7-8 jaar te laten blazen.

De duur van het afnemen van een spirometrie test is sterk afhankelijk van de medewerking van de patiënt en de ervaring van de afnemer. In optimale omstandigheden duurt de test niet langer dan 5 minuten.

Zowel in Nederland als in België is er een terugbetaling voorzien voor spirometrie uitgevoerd door de huisarts en door de specialist.

Spirometrie zou minstens 1 keer moeten uitgevoerd worden bij alle (ex-)rokers, ouder dan 40 jaar.

Andere indicaties zijn:

 • indien de ziektetekens of voorgeschiedenis een longaandoening doen vermoeden
 • tekens van longschade op radiografie van de borstkas
 • lage zuurstofsaturatie
 • opvolgen van gekende longaandoeningen
 • opsporen van longziekte bij mensen die beroepsmatig in contact komen met bepaalde stoffen

Men voert best geen spirometrie uit in de de volgende gevallen:

 • hemoptysis (ophoesten van bloed)
 • pneumothorax (lucht tussen de longen en de borstkaswand)
 • hart- en vaataandoeningen zoals recent infarct, longembolie, aneurysma, onstabiele cardiovasculaire status
 • misselijkheid of braken
 • recente operatie aan borstkas, buik of oog

Een spirometrie doet zelden of nooit pijn. Sommige mensen ervaren snel voorbijgaande lichte hoofdpijn of pijn op de borst na de test.

Spirometrie is ongevaarlijk mits men voorzorgen neemt en niet laat blazen indien er een contra-indicatie aanwezig is.

Door het geforceerde manoeuvre kan soms duizeligheid, lichte hoofdpijn, borstpijn, hoestaanval of syncope (flauwvallen) optreden.

Een belangrijke complicatie is een bronchospasme of astma-aanval tijdens de test. Men merkt dit op als de opeenvolgende testen steeds lagere éénseconde-waardes en Tiffeneau indexen geven en er nooit reproduceerbaarheid wordt bereikt. Indien dit optreedt dient men de test te stoppen en de gepaste maatregelen nemen tegen de astma aanval.

Het voorkomen van dit fenomeen is een bewijs van de aanwezigheid van inspanningsastma.

inspanningsastma
De curves worden slechter elke keer
dat men blaast: inspanningsastma
(de eeste test is de rode, dan
de zwarte, dan de blauwe)

Andere complicaties zijn uitermate zeldzaam.

Een acute luchtweginfectie is in principe geen contra-indicatie tegen het uitvoeren van een spirometrie test, maar de acute infectie kan een invloed hebben op de resultaten. Het is dus zelden nuttig om te laten blazen in deze gevallen.

Get it on Google Play

spiroconnect