GOLD Richtlijnen voor COPD

Het Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) werkt samen met artsen, specialisten en officiële instanties wereldwijd om de ziekte COPD (Chronisch Obstructief Longlijden) onder de aandacht te brengen en om de preventie en behandeling van deze ziekte te verbeteren.

Het GOLD initiatief geeft richtlijnen uit voor de diagnose, behandeling en preventie van COPD.

De GOLD richtlijnen geven aan dat spirometrie van het allergrootste belang is in de diagnose van COPD.

GOLD Classificatie voor ernst van luchtwegobstructie

De experten van GOLD classifiëren COPD in 4 stadia, op basis van de mate van longobstructie. De gemeten spirometriewaardes zijn de waardes van een test na bronchodilatator:

Stadia Karakteristieken
GOLD 1: Mild COPD FEV1/FVC < 70%
FEV1 > of gelijk aan 80% voorspelde waarden
GOLD 2: Matig COPD FEV1/FVC < 70%
FEV1 tussen 50% en 80% voorspelde waarden
GOLD 3: Ernstig COPD FEV1/FVC < 70%
FEV1 tussen 30% en 50% voorspelde waarden
GOLD 4: Zeer ernstig COPD FEV1/FVC < 70%
FEV1 < 30% voorspelde waarden

Beoordeling van de ernst van de symptomen

Symptoom ernst wordt beoordeeld met de mMRC schaal (modified Medical Research Council Dyspnea scale) of de CAT vragenlijst (COPD Assessment Test).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een lage score (0 of 1 op de mMRC, <10 op de CAT) en een hoge score (>1 mMRC of >9 CAT) in klasse B of D.

Het aantal exacerbaties in het voorgaande jaar wordt tevens in rekening gebracht: bij 1 exacerbatie die tot hospitalisatie leed of bij minstens 2 hospitalisaties worden de symptomen als ernstig beschouwd.

Gecombineerde beoordeling

Rekening houdend met de ernst van obstructie en de ernst van de symptomen is de nieuwe GOLD classificatie als volgt:

GOLD klasse 4 C D >1 Exacerbatie
geschiedenis
3
2 A B 1
1 0
mMRC 0-1
CAT <10
mMRC>1
CAT>9
Symptomen

De GOLD classificatie gebruikt risico factoren (GOLD 1 tot 4 en aantal exacerbaties) en ernst van de symptomen (mMRC of CAT schaal). In het geval dat beide risicofactoren in een andere categorie vallen wordt rekening gehouden met het hoogste risico (bv: GOLD 1 (GOLD A of B) met 2 COPD exacerbaties vorig jaar (GOLD C of D) valt in klasse GOLD C of GOLD D).

GOLD A en B zijn laag risico patiënten, GOLD C en D zijn hoog risico patiënten.

GOLD A en C hebben weinig symptomen, GOLD B en D hebben meer symptomen.

Grafiek van Fletcher

Veel patiënten geloven dat het niet meer de moeite loont om te stoppen met roken zodra er schade is in de longen.
De Fletcher-Peto curve toont duidelijk aan dat dit niet klopt: zelfs bij ernstige longschade en belemmering van de longfunctie is het nog de moeite om te stoppen met roken!

fletcher-peto graph
Get it on Google Play

spiroconnect