GOLD Richtlijnen voor COPD

Het Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) werkt samen met artsen, specialisten en officiële instanties wereldwijd om de ziekte COPD (Chronisch Obstructief Longlijden) onder de aandacht te brengen en om de preventie en behandeling van deze ziekte te verbeteren.

Het GOLD initiatief geeft richtlijnen uit voor de diagnose, behandeling en preventie van COPD.

De GOLD richtlijnen geven aan dat spirometrie van het allergrootste belang is in de diagnose van COPD.

GOLD Classificatie voor ernst van luchtwegobstructie

De experten van GOLD classifiëren COPD in 4 stadia, op basis van de mate van longobstructie. Hiervoor worden niet de LLN waardes of de Z-score gebruikt, maar de percentages vergeleken met de voorspelde waardes. De gemeten spirometriewaardes zijn de waardes van een test na bronchodilatator:

Gradatie FEV1
(% voorspeld)
GOLD 1: Mild COPD FEV1/FVC < 70%
FEV1 ≥ 80%
GOLD 2: Matig COPD FEV1/FVC < 70%
FEV1: 50% - 79%
GOLD 3: Ernstig COPD FEV1/FVC < 70%
FEV1: 30%-49%
GOLD 4: Zeer ernstig COPD FEV1/FVC < 70%
FEV1 < 30%

Beoordeling van de ernst van de symptomen

In GOLD 2011 werd een nieuwe classificatie ingevoerd die rekening hield met zowel de mate van beperking van longfunctie als met de ernst van de symptomen. Sinds GOLD 2022 worden beide classificaties terug uit elkaar gehaald met 2 gescheiden classificaties voor beperking van longfunctie en symptomen.

Symptoom ernst wordt beoordeeld met de mMRC schaal (modified Medical Research Council Dyspnea scale) of de CAT vragenlijst (COPD Assessment Test).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een lage score (0 of 1 op de mMRC, <10 op de CAT) en een hoge score (≥2 mMRC of ≥10 CAT) in klasse B of D.

Rekening houdend met de ernst van de symptomen is de nieuwe GOLD classificatie als volgt:

Matige of ernstige
exacerbatie geschiedenis
Symptomen
>1, of 1 die tot hospitalisatie leidt C D
0 of 1, zonder hospitalisatie A B
mMRC 0-1
CAT <10
mMRC≥2
CAT≥10

De behandeling van de individuele patiënt zal voornamelijk afhangen van zijn symptomen of exacerbatie risico.

De officiële GOLD richtlijnen zijn te downloaden op de GOLD website.

Grafiek van Fletcher

Veel patiënten geloven dat het niet meer de moeite loont om te stoppen met roken zodra er schade is in de longen.
De Fletcher-Peto curve toont duidelijk aan dat dit niet klopt: zelfs bij ernstige longschade en belemmering van de longfunctie is het nog de moeite om te stoppen met roken!

fletcher-peto graph