Spirometrie

Spirometrie is een eenvoudige test waarmee de longfunctie wordt geëvalueerd. De test is ontzettend belangrijk want respiratoire aandoeningen zijn aan een belangrijke opmars bezig.
Spirometrie is de methode bij uitstek voor een vroege screening van astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: chronische bronchitis of emfyseem).

spirometrie

Met een spirometrie meet men de hoeveelheid lucht meet die een persoon kan in- en uitademen, en de snelheid waarmee dit gebeurt. Het meet dus niet enkel de grootte van de longen, maar ook de functie van het longweefsel. De test wordt vaak uitgevoerd in de pneumologie en arbeidsgeneeskunde, maar kan ook perfect bij de huisarts gebeuren.

Spirometrie is een onschatbaar hulpmiddel voor het diagnosticeren en monitoren van longziekten zoals astma, chronische obstructieve longziekte (COPD), emfyseem en bronchitis. Bij deze aandoeningen worden de luchtwegen ontstoken en vernauwd, wat leidt tot ademhalingsproblemen en verminderde longfunctie. Door de longfunctie te meten met spirometrie, kunnen artsen de ernst van deze aandoeningen bepalen en passende behandelplannen ontwikkelen. Ook bij andere longziektes is de spirometer naast de stethoscoop het hulpmiddel bij uitstek voor de arts.

Bovendien wordt spirometrie ook vaak gebruikt in de arbeidsgeneeskunde om werknemers te monitoren die risico lopen op het ontwikkelen van ademhalingsaandoeningen door blootstelling aan luchtvervuilende of irriterende stoffen. Zo kunnen mijnwerkers, bouwvakkers en brandweerlieden worden blootgesteld aan stof, dampen of rook die na verloop van tijd hun longen kunnen beschadigen. Reguliere spirometrietesten kunnen eventuele veranderingen in longfunctie vroegtijdig detecteren en verdere schade voorkomen.

Vroege detectie van longproblemen door middel van spirometrietesten kan leiden tot betere resultaten en management van deze aandoeningen. Met de juiste behandeling en monitoring kunnen patiënten vaak de progressie van longziekten vertragen of zelfs stoppen, waardoor hun kwaliteit van leven verbetert en het risico op ademhalingsfalen en andere complicaties wordt verminderd.

Gezien het belang van respiratoire ziekten voor de volksgezondheid en de economie is het duidelijk dat spirometrie meer aandacht verdient.
Bovendien is het een simpele en goedkope test!

Op deze website trachten we U correcte informatie te geven over spirometrie en het belang van spirometrie in de diagnose en opvolging van respiratoire ziektes.

 • Indicaties
  Spirometrie wordt uitgevoerd om de aanwezigheid van longaandoeningen aan te tonen of te weerleggen. Ook in de opvolging van longziektes is het een nuttige test.
 • Piekstroommeting
  Het meten van de expiratoire piekstroom of peak flow is een oude en vaak gebruikte test, die met de komst van betaalbare spirometers aan belang inboet.
 • Voorspelde waardes
  Voorspelde waardes in spirometrie worden berekend aan de hand van de eigenschappen van de patiënt. Men gebruikt ze als referentiepunt.
 • FAQ spirometrie
  Veelgestelde vragen over spirometrie: vanaf welke leeftijd, hoe lang duurt het, bij wie, indicaties, contra-indicatie, gevaar en andere vragen.
 • Geschiedenis
  De geschiedenis van de spirometrie en het meten van de longfunctie, sinds Galenus in 200 voor Christus tot de moderne spirometers van vandaag.