Indicatie en contra-indicaties

Spirometrie wordt gebruikt om longziekten te diagnosticeren en op te volgen.

Het is algemeen genomen een veilige test maar er bestaan enkele contra-indicaties.

Indicaties

De belangrijkste indicaties voor het uitvoeren van een spirometrie zijn:

 • de aan- of afwezigheid van een longziekte aantonen
 • de ernst van een longziekte bepalen
 • een verandering van longfunctie in functie van de tijd of na therapie opvolgen
 • het risico van beroepsmatige of omgevingsblootstelling van bepaalde toxische stoffen
 • het risico van chirurgische interventie die een invloed heeft op de longfunctie bepalen
 • het bepalen van invaliditeit

Contra-indicaties

Spirometrie is een veilige test, maar toch bestaan enkele contra-indicaties:

 • bloed ophoesten van onbekende oorsprong
 • pneumothorax
 • onstabiele cardiovasculaire status
 • recent myocardinfarct
 • recent longembolie
 • thoracaal, abdominaal of cerebraal aneurysma (kan scheuren door verhoogde druk tijdens de geforceerde uitademing)
 • misselijkheid, braken
 • recent oogchirurgie
 • recent abdominale of thoracale chirurgie

Een acute infectie van longen of luchtwegen is geen absolute contra-indicatie, maar het is zelden nuttig om in deze gevallen een spirometrie uit te voeren omwille van de acute en tijdelijke veranderingen in de resultaten.