Parameters Spirometrie

Er zijn in de spirometrie meer dan 30 verschillende parameters. De belangrijkste en bekendste zijn de één-seconde-waarde (ESW of FEV1), de geforceerde vitale capaciteit en en piekstroom (of peak flow - PEF). Verschillende uitgeblazen volumes worden weergegeven in verhouding tot het totale uitgeblazen volume. De belangrijkste en bekendste verhouding is de Tiffeneau index (FEV1/FVC*100).

Volume parameters

Deze parameters drukken volumes uit en kunnen afgelezen worden op de volume-tijd grafiek:

ParameterDefinitie
FVCspirometrie fvcForced Vital Capacity - Geforceerde vitale capaciteit:
Totaal uitgeblazen volume tijdens een FVC test
FEV1spirometrie fev1Forced Expiratory Volume in the 1st second - Eénsecondewaarde (ESW):
Volume uitgeblazen in de eerste seconde van de FVC test
FEV.5spirometrie fev0.5Halvesecondewaarde:
Volume uitgeblazen in de eerste 0.5 seconde van de FVC test, vooral gebruikt in pediatrie
FEV3spirometrie fev3Forced Expiratory Volume in de eerste 3 seconden:
Volume uitgeblazen in de eerste 3 seconden van de FVC test
FEV6spirometrie fev6Forced Expiratory Volume in de eerste 6 seconden:
Volume uitgeblazen in the eerste 6 seconden van de FVC test
FEV1/FVC*100spirometrie tiffeneauTiffeneau index:
Het percentage van het totaal uitgeblazen volume dat in de eerste seconde werd uitgeblazen
FEV3/FVC*100spirometrie fev3-ratioHet percentage lucht uitgeblazen in de eerste 3 seconden, vergeleken met het totaal uitgeblazen volume
FEV1/FEV6*100spirometrie fev6-ratioHet percentage lucht uitgeblazen in de eerste seconde, vergeleken met het volume uitgeblazen na 6 seconden (vaak zelfde als Tiffeneau bij gezonde mensen: FET<6s)
FIVCspirometrie fivcForced Inspiratory Vital Capacity:
Totaal ingeademd volume tijdens het uitvoeren van een flow-volume curve
FIV1spirometrie fiv1Forced Inspiratory Volume in the 1st second:
Het volume ingeademd in de eerste seconde van de FIVC
FIV1/FIVC*100spirometrie fiv1-ratioInspiratoire Tiffeneau:
Percentage van het volume ingeademd in de eerste seconde vergeleken met het totaal ingeademde volume

Debiet parameters

Deze parameters drukken debieten of flows uit en kunnen afgelezen worden van de flow-volume curve:

ParameterDefinitie
PEFspirometrie pefPeak Expiratory Flow - Expiratoire Piekstroom:
Maximum flow tijdens de FVC test, moet worden bereikt binnen 100 milliseconden na de start van de FVC test
PIFspirometrie pifPeak Inspiratory Flow:
Maximum flow tijdens de FIVC
FEF2575spirometrie fef2575spirometrie fef2575Forced Expiratory Flow tussen 25% en 75% van de FVC
Te berekenen met de waardes op de volume-tijd curve, visueel in te schatten op de flow-volume curve
FEF25spirometrie fef25Forced Expiratory Flow na 25% van het uitgeblazen volume gedurende de FVC test
FEF50spirometrie fef50Forced Expiratory Flow na 50% van het uitgeblazen volume gedurende de FVC test
FEF75spirometrie fef75Forced Expiratory Flow na 75% van het uitgeademde volume gedurende de FVC test

Andere

Deze parameters worden ook gemeten met een spirometrie test:

ParameterDefinitie
FETspirometrie fetForced Expiratory Time:
Totale tijd nodig om de FVC te bereiken
ELAEstimated Lung Age - geschatte longleeftijd:
Een poging om spirometrie waardes te vertalen naar een waarde die door leken kan begrepen worden. ELA vergelijkt de spirometrie resultaten (meestal FEV1) met voorspelde waardes voor verschillende leeftijden en verteld op welke leeftijd de geblazen waarde overeenkomt met de voorspelde waarde. Het is een goed hulpmiddel voor rookstop motivatie.

Voor een meer gedetailleerde uitleg over deze spirometrie waardes verwijzen we naar de pagina over de spirometrie testen.