Reversibiliteitstest

Een reversibiliteitstest dient om een onderscheid te maken tussen asthma en andere oorzaken van obstructieve longziekte. Om dit onderscheid te kunnen maken dient men volgend protocol te volgen:

  1. spirometrie test (met minstens 2 reproduceerbare curven)
  2. inname van een bronchodilator via inhalatie
  3. 15 minuten wachten
  4. een tweede spirometrie test (met minstens 2 reproduceerbare curven)

Men bekomt aldus 2 sets van spirometrie curven: pre-medicatie en post-medicatie.

reversibiliteit
timevolume reversible
de FEV1 stijgt met meer dan 12% na inname van een bronchodilator in geval van asthma

Indien men te maken heeft met een astma patiënt zal men een significante verbetering vinden in de éénsecondewaarde van de patiënt na de inname van de bronchodilator.

Indien de éénsecondewaarde  met minstens 12% en 200 ml stijgt door de inname van de bronchodilator, wijst dit op astma.

Indien de éénsecondewaarde minder dan 12% gestegen is na de inname van de medicatie heeft men waarschijnlijk (maar niet zeker!) te maken met een andere oorzaak van obstructie van de kleine luchtwegen (zoals COPD) en zullen verdere tests nodig zijn voor het stellen van een diagnose.