Meetmethodes in de Spirometrie

Er zijn verschillende mogelijkheden om een spirometrie te meten.

De meest gebruikte methoden zijn indirect: het volume wordt berekend aan de hand van de flow.

De beschreven methoden zijn:

Pneumotachograaf

De pneumotachograaf werkt volgens het Venturi principe. Het Venturi principe is de naam die gegeven werd aan het fysisch verschijnsel waarbij gaspartikels versnellen wanneer hun circulatiezone wordt verkleind. Hierbij treedt een drukverval op.

Deze spirometers meten het drukverval wanneer men uitademt. Het drukverval is evenredig met de kracht (het debiet of de flow) waarmee men uitblaast in de spirometer.

Er zijn twee types pneumotachographen: Fleisch en Lilly. In het geval van een type Lilly wordt het drukverval gemeten voor en achter een membraan met gekende weerstand. Bij een Fleisch type gaat het om het drukverval voor en achter een serie parallelle capillairen.

Pneumotachographen van het type Fleisch zijn betrouwbaarder dan die van het type Lilly.

Het grote nadeel van dit systeem is dat het erg gevoelig is aan temperatuurschommelingen, veranderingen in atmosferische druk en condensatie. Indien men 2 spirometrietesten met elkaar wil vergelijken moet men ze dus eigenlijk altijd uitvoeren bij dezelfde omgevingsfactoren (standaard bij 37°C, 1013mm luchtdruk en 100% luchtvochtigheid). Men tracht dit op te vangen door de spirometers te calibreren.

Pneumotachographen zonder thermostaat zijn niet betrouwbaar.

Deze spirometers moeten zeer regelmatig gecalibreerd worden.

lillyfleisch
pneumotachograaf type Lillypneumotachograaf type Fleisch

Turbinespirometers

Deze spirometers meten het aantal rotaties van een turbine, veroorzaakt door het uitblazen van de patiënt in de spirometer.

De resultaten zijn betrouwbaar en reproduceerbaar en men moet deze spirometers niet calibreren. Indien de turbine bladen in Karbon of Kevlar zijn gemaakt moeten deze spirometers niet voorzien zijn van een thermostaat.

Bovendien is er geen invloed van vochtigheid en luchtdruk op de spirometrie resultaten.

Een spirometer met verticale turbine is aan te raden omwille van de lagere wrijving op het contactpunt.

turbine
turbine

Ultrasone Spirometers

Ultrasone spirometers zijn de laatste nieuwigheid in deze lijst.

Deze spirometers moeten niet gecalibreerd worden en geven reproduceerbare en preciese resultaten.

Er is geen nood aan een thermostaat of aan calibratie bij deze spirometers.

Anemometer

Deze spirometers meten het debiet a.h.v. de elektrische weerstand over een hete draad hetgeen in functie staat van de temperatuur van de draad.

Deze spirometers zijn niet erg betrouwbaar en het is onmogelijk om de richting van de flow te meten: men weet nooit of de patiënt in- of uitademt.

De resultaten zijn niet altijd even precies en calibratie is erg moeilijk en moet regelmatig gedaan worden. Deze spirometers worden dan ook niet meer veel gebruikt.